Consulting

WIJ HELPEN ONZE KLANTEN BIJ DE ANALYSE, DEFINITIE EN IMPLEMENTATIE VAN KLIMAATACTIESTRATEGIEËN EN -PLANNEN

Wij helpen onze klanten bij het analyseren, definiëren en uitvoeren van acties op gebieden als klimaatverandering, hernieuwbare energie of duurzaamheid.

We hebben geavanceerde tools voor kwantificering, training en economische waardering voor de energie- en klimaattransitie, waarmee we helpen bij het projecteren en interpreteren van toekomstscenario’s.

KLIMAATVERANDERING

Klimaatverandering transformeert onze wereld en de manier waarop we handelen, daarom werken landen en hun toonaangevende organisaties eraan om hun broeikasgasemissies te verminderen en zich aan te passen aan de impact en gevolgen van klimaatverandering.

HOE KUNNEN WE HELPEN?

DUURZAAMHEID

Duurzame ethiek is een onontkoombaar element geworden voor de ontwikkeling van elke competitieve strategie voor organisaties. Deze ethiek wordt ondersteund door de integratie van zowel milieu- en sociale doelstellingen als interne economische rentabiliteitsdoelstellingen met de SDG’s, gebaseerd op het creëren van systematische innovatieprocessen dankzij de definitie van circulaire bedrijfsmodellen.

HOE KUNNEN WE HELPEN?

ENERGIE

De energietransitie wordt gekenmerkt door de efficiënte productie en consumptie van 100% duurzame energie en het handhaven van een hoog niveau van integratie met belangrijke economische sectoren, met behulp van optimale energiebeheertechnologieën en -maatregelen. Dit vereist de implementatie van duidelijke en goed ontworpen faciliterende kaders (beleid, financiële beloning, regelgeving, wetgeving) en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen.

HOE KUNNEN WE HELPEN?

GERELATEERDE PROJECTEN
Proyectos relacionados