Rozwiązania

GLOBALNE ROZWIĄZANIA, W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH, ENERGII I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Doradztwo

Trading

Technologia

Doradztwo

Pomagamy naszym klientom w analizie, definicji, wdrożeniu strategii i planie działania w tematyce zmian klimatycznych, energii odnawialnych oraz w zrównoważonym rozwoju. Posiadamy zaawansowane narzędzia do kwantyfikacji, wyłaniania i szacowania w celu transformacji energetyczno-klimatycznej, pomagając Państwu zobrazować projekt i interpretować jego przyszłe scenariusze.

Pomagamy w:

  • Zmianach klimatycznych

  • Zrównoważonym rozwoju

  • Sektorze Energii

Trading

Rynki środowiskowe szukają ograniczenia swojej emisyjności oraz przyśpieszenia transformacji energetycznej w jak najbardziej efektywny sposób. Global Factor uczestniczy we wspomnianych rynkach oferując szeroki wachlarz możliwości. Dostarcza informacje, wiedzę i dostęp do rynków uprawnień do emisji CO2 Unii Europejskiej (EU ETS) oraz do rynku Wielkiej Brytanii (UK ETS), dla rynków krajowych i międzynarodowych w dziedzinie gwarancji pochodzenia jak i daje dostęp do rynku dobrowolnego CO2.

Pomagamy w:

  • Handel emisjami CO2

  • Gwarancjach pochodzenia

  • Kompensacji dla neutralności klimatycznej

Technologia

Global Factor jest powiązany z akademią i centrem badawczym, wykorzystując najbardziej zaawansowaną wiedzę celem zaoferowania narzędzi technologicznych w sektorach kwantyfikacji i projekcji emisji, dążenia do neutralności klimatycznej czy też zmniejszenie oczekiwanego wpływu zmian klimatycznych.

Pomagamy w:

  • CO2 Data

  • Bios model

  • Hydroclim

  • Go CO2 neutral