Doradztwo

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM W ANALIZIE, DEFINICJI I WDROŻENIU STRATEGII I PLANÓW AKCJI KLIMATYCZNYCH

Pomagamy naszym klientom w analizie, definicji i wdrożeniu działań w obszarze zmian klimatycznych, energii odnawialnych czy też zrównoważonego rozwoju.

Posiadamy zaawansowane narzędzia do obliczeń, wychwytania i oceny ekonomicznej w sektorze transformacji klimatyczno-energetycznej, dzięki którym pomagamy projektować i interpretować przyszłe scenariusze.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatyczne zmieniają nasz świat i sposób działania, dlatego kraje i ich wiodące organizacje pracują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i dostosowaniem się do wpływu i konsekwencji zmian klimatycznych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Zrównoważony rozwój

Etyka zrównoważonego rozwoju stała się kluczowym elementem jakiejkolwiek strategii funkcjonowania w organizacjach. Etyka ta, jest wspierana poprzez integracje celów klimatycznych, socjalnych i rentowności ekonomicznej wewnątrz założeń Globalnych Celów ONZ, oparte na tworzeniu systematycznych procesów innowacyjnych poprzez definiowanie cyrkularnych modeli biznesowych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Energia

Transformacja energetyczna charakteryzuje się efektywną produkcją i zużyciem 100% zrównoważonej energii oraz utrzymaniem wysokiego poziomu integracji z kluczowymi sektorami gospodarki, przy zastosowaniu optymalnych technologii i środków zarządzania energią. Wymaga to wdrożenia jasnych i dobrze zaprojektowanych ram umożliwiających (polityka, wynagrodzenia finansowe, regulacje, prawodawstwo) oraz opracowania nowych modeli biznesowych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

POWIĄZANE PROJEKTY
Proyectos relacionados