Offcarbon

GLOBALNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW WĘGLOWYCH

Start-up skupiający się na tworzeniu kredytów, które mogą być przedmiotem obrotu na dobrowolnych rynkach węgla. Jej celem jest zapewnienie finansowania i wiedzy technicznej promotorom projektów o dużym wpływie na klimat, tak aby mogli oni skorzystać z możliwości oferowanych przez międzynarodowe rynki węgla i urzeczywistnić swoje inicjatywy, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju państw.

Offcarbon gwarantuje Państwu dostęp do rynku węgla poprzez rozwój projektu i gwarancje pochodzenia w celu uzyskania aktywów węglowych, które mogą sfinansować Państwa działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Analiza i identyfikacja projektów

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Projektowanie i strukturyzacja projektu

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Ocena i ograniczenie ryzyka

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Rozwój techniczny w trakcie całego procesu

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Monitorowania i weryfikacja

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Komercjalizacja i wprowadzenie do obrotu

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Gwarencje pochodzenia czystej energii

ZIELONA ENERGIA I ENRGIE ODNAWIALNE
ŚWIATOWE NORMY DOTYCZĄCE GWARANCJI POCHODZENIA