Transport morski

SEKTOR MUSI OSIĄGNĄĆ AMBITNE CELE W ZAKRESIE DEKARBONIZACJI NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM

Rynki środowiskowe mają na celu ograniczenie emisji lub przyspieszenie transformacji energetycznej w efektywny sposób. Istnieją 2 rodzaje rynków, regulowane i dobrowolne.

Przedsiębiorstwa żeglugi morskiej będą musiały udać się na rynek regulowany i zakupić uprawnienia do emisji, aby wypełnić swoje zobowiązania w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Planowanie i wiedza są kluczem do optymalizacji udziału w tym rynku.

Dla firm, które chcą się bardziej zaangażować, dostępnych jest wiele opcji, od prostych do kompleksowych rozwiązań pozwalających osiągnąć net-zero do 2050 roku. Obejmują one obliczanie śladu węglowego i jego kompensację poprzez uczestnictwo w dobrowolnych rynkach, na których można nabyć kredyty węglowe wygenerowane przez zweryfikowane projekty, lub zakup gwarancji pochodzenia.

Inicjatywy te wzmacniają wizerunek firmy, są wysoko cenione przez klientów i doceniane przez społeczeństwo.

Handel uprawnieniami do emisji CO2

Global Factor działa na głównych rynkach CO2, takich jak Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Polska, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja i Rumunia. Dostarczając informacje, wiedzę i dostęp do systemu EU ETS i UK ETS.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Gwarancje pochodzenia

Certyfikacja odnawialnego pochodzenia energii elektrycznej. Gwarancje pochodzenia (GoO) dla biometanu, biogazu i zielonego wodoru które funkcjonują od 2023 r.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu zmieniają nasz świat i sposób działania, dlatego kraje i ich wiodące organizacje pracują nad złagodzeniem jego wpływu na nasze środowisko i dostosowaniem się do jego skutków.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Zrównoważony rozwój

Etyka zrównoważonego rozwoju stała się nieuniknionym elementem rozwoju każdej strategii konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Strategie neutralne wobec klimatu

Wiodące organizacje zajmujące się zmianami klimatycznymi opracowały strategie net-zero, aby ich działania były zgodne z celami opartymi na wiedzy naukowej.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?