Technologia

OFERUJEMY NARZĘDZIA TECHNOLOGICZNE W KLUCZOWYCH OBSZARACH, TAKICH JAK KWANTYFIKACJA CZY PROJEKCJA EMISJI

Bios Model

Model symulacyjny BIOS®, stworzony przez Global Factor wdrożony w wielu projektach krajowych i międzynarodowych (na przykład, Hiszpania, Ukraina, Trinidad i Tobago, Meksyk,) został stworzony w celu zaprojektowania długoterminowego ograniczania emisji gazów cieplarnianych i opracowania strategii łagodzenia i redukcji.

Model ten opiera się na podejściu makroekonomicznym i bazuje na wzajemnym powiązaniu różnych sektorów emisyjnych danego kraju lub regionu za pomocą tabel wejść i wyjść (Input-Output). Główny czynnik modelu wiąże produkcję danych sektorów ze zużyciem energii, dzięki czemu można zrozumieć wpływ projekcyjnych scenariuszy PKB na produkcję, energię i emisje.

Hydroclim

Model Hydroklima umożliwia ilościowe określenie wpływu na zmian klimatu na podstawowe zmiennych operacyjnych elektrowni wodnych, zarówno przepływowych jak i zbiornikowych. Opiera się ona na określeniu scenariuszy zmian klimatu i wprowadzeniu fizycznych, technicznych i operacyjnych zmiennych zakładów, aby dostarczyć wyniki w zakresie przepływu, produkcji, magazynowania i odwadniania w przedziale godzinowym lub dziennym.

Model został zastosowany w elektrowniach wodnych kilku firm energetycznych (Enel, Acciona), a niektóre wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Energies.

CO2 Neutral

Global Factor stworzył oprogramowanie do obliczania śladu węglowego.

Go CO2 neutral, to narzędzie internetowe, które ma na celu zmierzenie emisji dwutlenku węgla przypisanej do odbytych podróży i/lub przejazdów, aby zwiększyć świadomość wpływu, jaki mogą mieć na środowisko.

Narzędzie ma dwie główne funkcje: obliczanie śladu węglowego oraz offsetowanie (kompensowanie) emisji.

Projekty używane do kompensacji emisji są projektami gwarantowanymi i uznanymi w ramach wysokich standardów międzynarodowych.

CO2 Data

Wirtualna aplikacja CO2 DATA została opracowana przez dział R+D+i firmy Global Factor w celu umożliwienia gromadzenia danych, obliczania i zarządzania śladem węglowym organizacji, produktu lub usługi, a nawet obchodów wydarzenia, zgodnie z zasadami najbardziej przyjętych i uznanych standardów międzynarodowych (ISO 14064, PAS 2050 i GHG Protocol).

CO2 Data jest zaprojektowany specjalnie dla scentralizowania gromadzenia danych, w organizacjach posiadające liczne zakłady lub centra operacyjne.

Został opracowany dla wielu przedsiębiorstw międzynarodowych, jak w przypadku firmy Elecnor, lub w krajowym obszarze w przypadku giganta Ikea.

Powiązane projekty
Proyectos relacionados