Trading

GLOBAL FACTOR JEST AKTYWNY NA GŁÓWNYCH RYNKACH CO2

Rynki środowiskowe dążą do ograniczenia zanieczyszczeń lub przyspieszenia transformacji energetycznej w efektywny sposób. Global Factor aktywnie uczestniczy na tych rynkach i dostarcza szeroką gamę rozwiązań.

Global Factor dostarcza informacji, wiedzy i dostęp do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) i brytyjskiego (UK ETS), dobrowolnych rynków emisji (neutralność klimatyczna) oraz rynków gwarancji pochodzenia GoO.

Handel emisjami

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest jednym z fundamentów polityki UE w zakresie zmian klimatu i jednym z głównych instrumentów służących skutecznemu ograniczeniu emisji CO2. Od 2021 r. w Europie obowiązuje nowy system handlu emisjami w Wielkiej Brytanii.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
EU ETS

Kompensacja dla neutralności klimatycznej

Wiodące organizacje zajmujące się zmianami klimatycznymi opracowały strategie net – zero, w taki sposób, aby ich działania były zgodne z celami opartymi na nauce. Dlatego odpowiedzialna kompensacja jest tutaj fundamentalnym elementem.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
OFFSET MARKET

Gwarancje Pochodzenia

Gwarancje pochodzenia (GoO) to dobrowolny system, który poświadcza pochodzenie energii elektrycznej z energii odnawialnych. Jest to europejski, regulowany system certyfikacji, który daje dodatkowy impuls do rozwoju w sektorze energii odnawialnych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Powiązane projekty
Proyectos relacionados